Просмотров: 10935

(Рейтинг: 4.9/5. Голосов: 48)

Книга: Узбекско-английский словарь на 24000 слов

Автор:

Автор Замиржон Бутаев составил данный «Узбекско-английский и англо-узбекский словарь на 24000 слов».

Узбекско-английский словарь предназначен для учащихся школ, профессиональных колледжей и академических лицеев, а также для абитуриентов и студентов вузов.

Подробная информация

Название книги: Узбекско-английский словарь 24000 слов
Автор-составитель: Замиржон Бутаев
Тематика: Словарь
Торговая марка/бренд: Издательско-полиграфический творческий дом "Укитувчи"
ISBN: 978-9943-02-598-1
Объем: 656 страницы
Формат: 70x90-1/32
Тип продаж: Оптом и в розницу
Год издания: 2013
Страна производитель: Узбекистан
Город: Ташкент

Отрывок из книги: З.Бутаев. Узбекско-английский словарь на 24000 слов

So‘z boshi

Ma’lumki, kishilik jamiyati integrallashib borgani sari kishilarda ona tili bilan bir qatorda yana boshqa tillarni o‘rganishdek tabiiy ehtiyoj kuchayib boraveradi. Shu ma’noda, madaniy hayotimizdagi so‘ngi o‘zgarishlar: axborot kommunikatsiya tizimi, ilm-fan, san’at, sport va ishlab chiqarishning deyarli barcha yo‘nalishlaridagi taraqqiyot, erishilayotgan muvaffaqiyatlar kishilarimizda ingliz tilini o‘rganishga bo‘lgan intilishni yanada kuchaytirdi. Bu esa o‘z navbatida inglizcha-o‘zbekcha, o‘zbekcha-inglizcha lug‘atlarga bo‘lgan ehtiyojni yanada oshirdi.

Zamondoshlarimizning ana shu ehtiyojlarimizni qondirishga baholiqudrat hissa qo‘shishi natijasida ushbu lug‘at yuzaga keldi.

Taqdim etilayotgan ushbu inglizcha-o‘zbekcha, o‘zbekcha-inglizcha lug‘at o‘rtacha qiyinchilikdagi matnlarni tarjima qilish uchun maktab, akademik litsey, kasb-hunar kollejlarining o‘quvchilari, abituriyentlar va oliy o‘quv yurti talabalari uchun mo‘ljallangan.

Lug‘atni tuzayotganda eskirgan so‘zlar, maxsus sohalarga tegishli bo‘lgan atamalardan cheklangan miqdorda foydalanildi va kiritildi. Tildagi so‘zlar doimo bir xil turmasdan vaqt o‘tishi bilan ularning ko‘pchiligida ma’no tushishi yoki o‘zgarishi holatlari yuz beradi. Ana shularni hisobga olib aksar so‘zlarning avvalgi va yangi ma’nolari lug‘atning imkoniyatlari darajasida berildi va so‘nggi paytlarda paydo bo‘lgan so‘z va atamalar ham lug‘atdan o‘ziga xos tarzda o‘rin olgan bo‘lib, mazkur lug‘at 24.000 so‘zni o‘z ichiga oladi. 12.000 inglizcha-o‘zbekcha va 12.000 o‘zbekcha-inglizcha.

O‘quvchilarning tushunishlari oson bo‘lishi uchun so‘zlarning omonimlari rim raqami bilan ajratib ko‘rsatildi. Lug‘at so‘ngida noto‘g‘ri fe’llar jadvali, sinonimlar va antonimlar ilova sifatida berilgan.

Содержание Узбекско-английского словаря на 24000 слов

Из книги Узбекско-английский словарь на 24000 слов, автор З.Бутаев содержание

Страница из книги: З.Бутаев. Узбекско-английский словарь на 24000 слов

Страница из книги Узбекско-английский словарь на 24000 слов, автор З.Бутаев

Узбекско-Русско-Английский словарь онлайн

Введите слово для онлайн перевода на узбекский, русский или английский языки. Слово должно быть не менее трех символов.

Купить книги в Ташкенте, скачать книгу Узбекско-английский словарь на 24000 слов автор Замиржон Бутаев

Напоминаем, что издательско-полиграфический творческий дом "O‘qituvchi" (ИПТД "O‘qituvchi") выпускает в Ташкенте оригинальные и переведенные учебники и учебные пособия для общеобразовательных школ, вузов, академических лицеев и профессиональных колледжей, а также методические пособия для учителей, художественные и популярные книги.

(ИПТД O`qituvchi)

Вернуться назад

Книга Узбекско-английский словарь на 24000 слов автор Замиржон Бутаев

Рекомендуем книги в Ташкенте издательства "O‘qituvchi":

Узбекско-английский словарь на 12000 слов

Автор Замиржон Бутаев составил данный «Узбекско-английский словарь», который включает в себя 12000 слов...

Тесты по математике для 1 класса. Методическое пособие для учителей

«Тесты по математике для 1 класса разработаны в соответствии с программой и могут быть использованы как система оценки школьной успеваемости...

Отзывы о книге "Узбекско-английский словарь на 24000 слов", автора Замиржон Бутаев от ИПТД "O`qituvchi"

Добавить отзыв о книге Узбекско-английский словарь на 24000 слов

Популярные книги издательства "O‘qituvchi" в Ташкенте