Ko`rilgan: 64438

(Рейтинг: 5/5. Голосов: 3)

Kitob: Ruscha gapirishni o`rganamiz (Учимся говорить по-русски)

Muallif:

Mazkur qo`llanma rus tilini o`rtacha darajada egallagan o`quvchilar bilan mashg`ulot olib borish uchun mo`ljallangan. Undan o`qituvchi rahbarligida foydalanish mumkin. Kitobdan mavzular bo`yicha guruhlarga ajratilgan rasmli, leksik va grammatik materiallar, o`quv va bilim orttirishga xizmat qiladigan matnlar va dialoglar o`rin olgan. Grammatik materiallar darslarning mazmuniga mos keladi va rus tilini o`rganishni boshlovchilar uchun eng dolzarb bo`lgan jihatlarni o`z ichiga olgan.

O`quv va bilim orttirishga xizmat qiladigan matnlar o`rganiladigan mavzularga muvofiq ravishda tanlab olingan. Ulardan keyin nutqni rivojlantirish bo`yicha sharhlar va topshiriqlar berilgan.

Qo`llanma ruscha gapirishni istovchi va xohlovchi barcha kitobxonlarga foydali bo`lishi shubhasiz.

Ruscha gapirishni o`rganamiz metodik qo`llanma titul

Qushimcha ravishda "Ruscha gapirishni o`rganamiz"

Nashr nomi: Ruscha gapirishni o`rganamiz (Учимся говорить по-русски)
Muallif: Tolib Keldiyev
Mavzusi: Metodik qo`llanma
Savdo markasi: “O`qituvchi” nashriyot-matbaa ijodiy uyi
ISBN: 978-9943-02-801-2
Hajmi: 280 bet
Formati: 60x90-1/16
Sotuv turi: Chakana va ulgurji
Nashr yili: 2015
Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O`zbekiston
Shahri: Toshkent

Ruscha gapirishni o`rganamiz metodik qo`llanma 11 bet

Задание 25. Скажите, что вы работаете не там, где ваш собеседник. Образец: - Я работаю на стройке. - А я работаю на фирме.
1. Я работаю в метрополитене. 2. Лола работает в институте. 3. Сафина учится в школе. 4. Мой товарищ работает на рынке. 5. Моя сестра работает на ферме. 6. Её брат работает на рынке. 7. Андрей работает в магазине. 8. Наш товарищ работает в супермаркете.
Задание 26. Ответьте на вопросы.
1. Где вы родились? 2. Где вы живете? 3. Где вы живете в Москве? 4. Где вы учитесь? 5. Где учатся ваши товарищи? 6. Где они живут? 7. Какой город изображен на картинке? 8. Что вы можете рассказать о нем?

Mundarija: "Ruscha gapirishni o`rganamiz" Muallif Tolib Keldiyev

Предисловие

Раздел 1

 • Знакомство
 • Семья
 • На занятиях
 • Столовая. Магазин
 • Мой день
 • Город. Транспорт
 • Погода
 • Состояние здоровья
 • Свободное время
 • Описание внешности

Раздел 2. Речевой этикет

 • Представление. Знакомство
 • Приглашение
 • Благодарность
 • Комплименты
 • Поздравления. Пожелания
 • Этикет телефонного разговора

Раздел 3. Грамматический материал

 • Вопросительные предложения
 • Совершенный и несовершенный вид глагола
 • Употребление частиц не и ни
 • Выражение пространственных отношений
 • Выражение причины и следствия
 • Употребление неопределенных местоимений
 • Выражение цели
 • Выражение условия
 • Выражение уступки

Падежные окончания

 • Предложный падеж
 • Винительный падеж
 • Родительный падеж
 • Дательный падеж
 • Творительный падеж
 • Повторение пройденного

Раздел 4. Краткий курс фонетики

 • Буква О в безударном положении
 • Буквы Я, Е, Ё, Ю в начале слова
 • Ы, И после твердых согласных
 • Согласные Л, Л`
 • Согласный Р
 • Согласный Ж
 • Согласный Ш
 • Согласный Щ
 • Согласные С и З
 • Согласный Ц
 • Согласный Ч
 • Согласные Г, К, Х

Раздел 5. Литературные чтения

Русско-узбекский словарь

Ruscha gapirishni o`rganamiz metodik qo`llanma 14 bet

Buyurtma, Yuklab olish kitob Ruscha gapirishni o`rganamiz (Учимся говорить по-русски) muallif Tolib Keldiyev

"O‘qituvchi" nashriyot-matbaa ijodiy uyi ("O‘qituvchi" NMIU) umumta`lim maktablari, oliy o`quv yurtlari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun original, tarjima darsliklar, o`quv qo`llanmalar, shuningdek, o`qituvchilar uchun metodik qo`llanmalar nashr etadi.

(O`qituvchi NMIU)

Batafsil ma`lumot

Kitobi Ruscha gapirishni o`rganamiz (Учимся говорить по-русски) muallif Tolib Keldiyev

Kitoblarni o‘qishni tavsiya etamiz

Malika-qurbaqa (Царевна-лягушка)

To`plamda rus ertak folkloridan namunalar keltirilgan

Sharq ertaklari olami (Восточный мир сказок)

Mana shunday ertaklarni o`zida jamlagan mazkur ertaklar to`plami kichik va o`rta maktab yoshidagi bolalar uchun mo`ljallangan

Muallif Tolib Keldiyevning "O`qituvchi" NMIUda chop etilgan "Ruscha gapirishni o`rganamiz (Учимся говорить по-русски)" kitobi haqida fikrlar

Ruscha gapirishni o`rganamiz (Учимся говорить по-русски) kitobi haqida fikr bildirish

Mashhur kitoblar