Ko`rilgan: 12317

(Рейтинг: 5/5. Голосов: 51)

Kitob: Matematikadan testlar, 2 sinf. O‘qituvchilar uchun metodik qo‘llanmalar. Rus tilida

Muallif:

Bu amaliy qo‘llanmalar to‘rtta turli ko‘rinishdagi testlarni o‘z ichiga olgan: taklif etilgan bir necha javoblar ichidan bitta to‘g‘ri javobni tanlash; berilgan mulohazaning to‘g‘ri yoki noto‘g‘riligini aniqlashga doir testlar; bolalarning javobni to‘g‘ri bayon etishlariga qaratilgan testlar; taklif etilgan bir necha javoblar ichidan barcha to‘g‘ri javoblarni tanlash.

Testlar matematika fanidan 2 sinflar o‘quv dasturiga muvofiq ishlab chiqilgan bo‘lib, ulardan o‘quvchilarning o‘zlashtirishini baholash tizimi sifatida ham foydalanish mumkin.

Qo‘llanmalar boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari, tarbiyachilar va ota-onalar uchun mo‘ljallangan.

Nashr nomi: Matematikadan testlar, 2 sinf. O‘qituvchilar uchun metodik qo‘llanmalar. Rus tilida
Tuzuvchi-muallif: N.U. Bikbayeva
Mavzusi: O‘qituvchilar uchun metodik qo‘llanma
Savdo markasi: “O‘qituvchi” nashriyot-matbaa ijodiy uyi
ISBN: 978-9943-02-575-2
Hajmi: 72 bet
Formati: 60x90-1/16
Sotuv turi: Chakana va ulgurji
Nashr yili: 2013
Ishlab chiqaruvchi mamlakat: O‘zbekiston
Shahri: Toshkent

Mundarija: Matematikadan testlar, 2 sinf

«ТЕСТЫ ПО МАТЕМАТИКЕ»
2 КЛАСС
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

 

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

I ПОЛУГОДИЕ

Сложение и вычитание чисел в пределах 100
(без перехода через разряд). Устные приемы.

 

Тест 1. Выбор правильного ответа
Тест 2. Выбор правильного ответа. Заполнение пропусков нужными числами
или знаками
Тест 3. Верно или неверно данное утверждение?
Тест 4. Заполнение пропусков нужными числами или словами

Табличное сложение или вычитание
чисел в пределах 20

Тест 1. Выбор правильного ответа
Тест 2. Выбор правильного ответа
Тест 3. Выбор правильного ответа
Тест 4. Верно или неверно данное утверждение?
Тест 5. Заполнение пропусков нужными числами
Тест 6. Нахождение пары равных значений

Текстовые задачи в одно действие

Тест 1. Выбор правильного ответа
Тест 2. Выбор правильного решения
Тест 3. Выбор всех правильных вопросов

Сложение и вычитание в пределах 100
(все случаи). Устные приемы.

Тест 1. Верно или неверно данное утверждение?
Тест 2. Заполнение пропусков нужными числами или словами

Сложение и вычитание в пределах 100.
Приемы письменных вычислений.

Тест 1. Выбор правильного ответа

Составные текстовые задачи

Тест 2. Выбор правильного решения
Тест 3. Выбор правильного ответа

Измерение длины. Единицы длины.
Геометрические фигуры.

Тест 1. Выбор правильного ответа

Итоговые тесты за первое полугодие

Тест 1. Выбор правильного ответа
Тест 2. Выбор правильного решения
Тест 3. Выбор правильного ответа

II ПОЛУГОДИЕ

Умножение и деление

Тест 1. Выбор правильного ответа
Тест 2. Верно или неверно данное утверждение?

Особые случаи умножения и деления чисел

Тест 1. Выбор правильного ответа
Тест 2. Верно или неверно данное утверждение?

Табличное умножение и деление чисел

Тест 1. Заполнение пропусков нужными числами
Тест 2. Выбор правильного ответа
Тест 3. Выбор правильного ответа
Тест 4. Верно или неверно данное утверждение?
Тест 5. Заполнение пропусков нужными числами
Тест 6. Выбор правильного ответа
Тест 7. Выбор правильного решения
Тест 8. Выбор правильного ответа
Тест 9. Установление соответствия и заполнение пропусков числами
Тест 10. Выбор одного правильного ответа
Тест 11. Выбор одного правильного ответа
Тест 12. Выбор всех правильных ответов
Тест 13. Заполнение пропусков

Итоговые тесты за второе полугодие

Тест 1. Нахождение пары равных значений
Тест 2. Нахождение пары равных значений (усложненный вариант)
Тест 3. Выбор всех правильных ответов
Тест 4. Выбор всех правильных ответов
Тест 5. Заполнение пропусков
Тест 6. Выбор правильного решения66

Использованная литература

Buyurtma, Yuklab olish kitob Matematikadan testlar, 2 sinf. O‘qituvchilar uchun metodik qo‘llanmalar. Rus tilida muallif N.U. Bikbayeva

"O‘qituvchi" nashriyot-matbaa ijodiy uyi ("O‘qituvchi" NMIU) umumta`lim maktablari, oliy o`quv yurtlari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun original, tarjima darsliklar, o`quv qo`llanmalar, shuningdek, o`qituvchilar uchun metodik qo`llanmalar nashr etadi.

(O`qituvchi NMIU)

Batafsil ma`lumot

Kitobi Matematikadan testlar, 2 sinf. O‘qituvchilar uchun metodik qo‘llanmalar. Rus tilida muallif N.U. Bikbayeva

Kitoblarni o‘qishni tavsiya etamiz

Matematikadan testlar, 1 sinf. O‘qituvchilar uchun metodik qo‘llanmalar. Rus tilida

Testlar matematika fanidan 1 sinflar o‘quv dasturiga muvofiq ishlab chiqilgan bo‘lib, ulardan o‘quvchilarning o‘zlashtirishini baholash tizimi sifatida ham foydalanish mumkin...

Matematikadan testlar, 3 sinf. O‘qituvchilar uchun metodik qo‘llanmalar. Rus tilida

Testlar matematika fanidan 3 sinflar o‘quv dasturiga muvofiq ishlab chiqilgan bo‘lib, ulardan o‘quvchilarning o‘zlashtirishini baholash tizimi sifatida ham foydalanish mumkin...

Muallif N.U. Bikbayevaning "O`qituvchi" NMIUda chop etilgan "Matematikadan testlar, 2 sinf. O‘qituvchilar uchun metodik qo‘llanmalar. Rus tilida" kitobi haqida fikrlar

Matematikadan testlar, 2 sinf. O‘qituvchilar uchun metodik qo‘llanmalar. Rus tilida kitobi haqida fikr bildirish

Mashhur kitoblar