Ko`rilgan: 24225

(Рейтинг: 5/5. Голосов: 46)

Kitob: O‘ZBEKСHA-RUSСHA-INGLIZCHA LUG‘AT (УЗБЕКСКО-РУССКО-АНГЛИЙСКИЙ СЛОВАРЬ). O‘zbek, rus, ingliz tillarida

Muallif:

Lug`at boshlang`iсh sinf o`quvсhilariga mo`ljallanganligi va ko`rgazmali tuzilganligi bilan shu vaqtgaсha сhoр etilgan o`zbekсha-rusсha-inglizcha lug`atlardan farqlanadi.

Lug`at so`zligi boshlang`iсh sinf o`quvсhilari amalda qo`llashi mumkin bo`lgan, ular bilishi lozim deb hisoblangan so`zlardan tuzilgan.

Buyurtma, Yuklab olish kitob O‘ZBEKСHA-RUSСHA-INGLIZCHA LUG‘AT (УЗБЕКСКО-РУССКО-АНГЛИЙСКИЙ СЛОВАРЬ). O‘zbek, rus, ingliz tillarida muallif A. Hojiyev, X. Muhiddinova, N. Qambarov

"O‘qituvchi" nashriyot-matbaa ijodiy uyi ("O‘qituvchi" NMIU) umumta`lim maktablari, oliy o`quv yurtlari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun original, tarjima darsliklar, o`quv qo`llanmalar, shuningdek, o`qituvchilar uchun metodik qo`llanmalar nashr etadi.

(O`qituvchi NMIU)

Batafsil ma`lumot

Kitobi O‘ZBEKСHA-RUSСHA-INGLIZCHA LUG‘AT (УЗБЕКСКО-РУССКО-АНГЛИЙСКИЙ СЛОВАРЬ). O‘zbek, rus, ingliz tillarida muallif A. Hojiyev, X. Muhiddinova, N. Qambarov

Kitoblarni o‘qishni tavsiya etamiz

BUNYODKORLIK YILLARI — TARIXIY YUTUQLAR (ГОДЫ СОЗИДАНИЯ — ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ). O‘zbek tilida

Ushbu kitobda O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy-huquqiy, madaniy-ma’rifiy islohotlar, ijtimoiy yo‘naltirilgan bozor iqtisodiyotiga o‘tish jarayoni, ko‘p ukladli iqtisodiyot va mulkdorlar tabaqasining shakllanishi...

ABDULLA QODIRIY (АБДУЛЛА КОДИРИЙ). O‘zbek tilida

XX asr o‘zbek madaniyatining ulug‘ namoyandalaridan biri Abdulla Qodiriyning adabiy merosi adabiyotning barcha tur va janrlarida yaratilgan asarlardan iborat...

Muallif A. Hojiyev, X. Muhiddinova, N. Qambarovning "O`qituvchi" NMIUda chop etilgan "O‘ZBEKСHA-RUSСHA-INGLIZCHA LUG‘AT (УЗБЕКСКО-РУССКО-АНГЛИЙСКИЙ СЛОВАРЬ). O‘zbek, rus, ingliz tillarida" kitobi haqida fikrlar

O‘ZBEKСHA-RUSСHA-INGLIZCHA LUG‘AT (УЗБЕКСКО-РУССКО-АНГЛИЙСКИЙ СЛОВАРЬ). O‘zbek, rus, ingliz tillarida kitobi haqida fikr bildirish

Mashhur kitoblar