Ko`rilgan: 283059

(Рейтинг: 4.8/5. Голосов: 38)

Kitob: O‘zbekcha-ruscha lug‘at (Узбекско-русский словарь)

Muallif:

Ushbu "O‘zbekcha-ruscha lug‘at" ta’lim rus tilida olib boriladigan maktablarning boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun mo‘ljallangan.

O`zbekcha-ruscha lug`at - Hojiyev va Muhiddinova 3 bet

Ushbu lug‘atning leksik materialidan keyin kiritilgan so‘zlar, frazeologik oborotlar va tasvirlanayotgan hodisalarni tushunish va esda saqlab qolishga yordam beruvchi qiziqarli illustratsiyalar berilgan.

O`zbekcha-ruscha lug`at - Hojiyev va Muhiddinova 15 bet

O`zbekcha-ruscha lug‘at o‘quvchilarning til va yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda tuzilgan bo‘lib, o‘zbek tilini tushunish va o‘zlashtirishda ularga yordam beradi.

dada - отец, папа

daftar - тетрадь

dahliz - сени, прихожая

dahshat - страх, ужас

dala - поле

dam - отдых

dam olmoq - отдыхать

dangasa - лодырь, лентяй

daraxt - дерево

dard - болезнь, недуг, горе

darrov - быстро, немедленно

dars - урок, учебное занятие

darslik - учебник

darsxona - аудитория, помещение для учебных занятий

darvoza - ворота

daryo - река

dasta - рукоятка, ручка, связка, стопка, пачка, пучок

dastro`mol - носовой платок

dasturxon - скатерть, скатерть с угощением

dastyor - подручный, помощник

davlat - госудаство, богатство, счастье

davolamoq - лечить

davom ettirmoq - продолжать

davr - эпоха, век, время

davra - круг

dazmollamoq - гладить

dehqon - дехканин, земледелец, крестьянин

O`zbekcha-Russcha-Inglizcha lug`at online - Узбекско-Русско-Английский словарь онлайн

So`zni kiriting uchun onlayn tarjimani o`zbekchaga, rus yoki inglizcha tillar. So`z bo`lish kerak kam bo`lmagan uch belgilar.

Buyurtma, Yuklab olish kitob O‘zbekcha-ruscha lug‘at (Узбекско-русский словарь) muallif A. Hojiyev va X. Muhiddinova

"O‘qituvchi" nashriyot-matbaa ijodiy uyi ("O‘qituvchi" NMIU) umumta`lim maktablari, oliy o`quv yurtlari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun original, tarjima darsliklar, o`quv qo`llanmalar, shuningdek, o`qituvchilar uchun metodik qo`llanmalar nashr etadi.

(O`qituvchi NMIU)

Batafsil ma`lumot

Kitobi O‘zbekcha-ruscha lug‘at (Узбекско-русский словарь) muallif A. Hojiyev va X. Muhiddinova

Kitoblarni o‘qishni tavsiya etamiz

ONA TILIDAN TEST TOPSHIRIQLARI, 1—4- sinflar uchun, o‘zbek tilida.

Test topshiriqlari umumta’lim maktablarining 1—4- sinflari materiallarini o‘z ichiga oladi...

MATEMATIKA, 2- qism, o‘zbek tilida

Mazkur ma’lumotnomada umumta’lim maktablari, kasb-hunar kollejlari va akademik litseylar geometriya kursining asosiy bo‘limlari qisqacha bayon etilgan. Kitob geometriyaga qiziquvchilar va oliy o‘quv yurtlariga kiruvchilarning geometriyaga oid bilimlarini sistemalashtirish va tezkor usulda testlarga tayyorlashga yordam beradi...

Muallif A. Hojiyev va X. Muhiddinovaning "O`qituvchi" NMIUda chop etilgan "O‘zbekcha-ruscha lug‘at (Узбекско-русский словарь)" kitobi haqida fikrlar

O‘zbekcha-ruscha lug‘at (Узбекско-русский словарь) kitobi haqida fikr bildirish

Mashhur kitoblar