Ko`rilgan: 7067

(Рейтинг: 5/5. Голосов: 64)

Kitob: Jahon iqtisodiyoti (Мировая экономика), rus tilida kitobi

Muallif:

O‘quv qo‘llanma O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta-maxsus ta’lim vazirligi tomonidan tasdiqlangan "Jahon iqtisodiyoti" o‘quv kursiga muvofiq ravishda yozilgan.

Unda hozirgi jahon iqtisodiyoti shakllanishining asosiy yo‘nalishlari va tendensiyalari hamda rivojlanishi mantiqiy asoslanib, izchil ochib berilgan. O‘quv materiali doirasida bozor islohotini amalga oshirayotgan yuqori rivojlangan hamda rivojlanayotgan mamlakatlar iqtisodiy rivojlanishining asosiy xususiyatlari ochib berilgan.

Buyurtma, Yuklab olish kitob Jahon iqtisodiyoti (Мировая экономика), rus tilida kitobi muallif K. Abdurahmonova va b.

"O‘qituvchi" nashriyot-matbaa ijodiy uyi ("O‘qituvchi" NMIU) umumta`lim maktablari, oliy o`quv yurtlari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun original, tarjima darsliklar, o`quv qo`llanmalar, shuningdek, o`qituvchilar uchun metodik qo`llanmalar nashr etadi.

(O`qituvchi NMIU)

Batafsil ma`lumot

Kitobi Jahon iqtisodiyoti (Мировая экономика), rus tilida kitobi muallif K. Abdurahmonova va b.

Kitoblarni o‘qishni tavsiya etamiz

O. Mavlonov. Zoologiya (Зоология), o'zbek tilida darslik

Zoologiyadan oliy o'quv yurtlariga kiruvchilar uchun mo'ljallangan ushbu o'quv qo'llanma 9 ta bobdan iborat bo'lib...

Oliy o‘quv yurtlariga kiruvchilar uchun kimyo (Химия для поступающих в ВУЗы), o‘zbek tilida darslik

Ma’lumki, ilmiy-texnika taraqqiyotida kimyoning ahamiyati katta. Kimyo xalq xo‘jaligining hamma sohalariga kirib bormoqda. Jumladan, foydali qazilmalar qazib olish, metallar va xalq xo‘jaligida zarur bo‘lgan metallarning qotishmalarini yaratishda kimyo yutuqlaridan keng foydalanilmoqda...

Muallif K. Abdurahmonova va b.ning "O`qituvchi" NMIUda chop etilgan "Jahon iqtisodiyoti (Мировая экономика), rus tilida kitobi" kitobi haqida fikrlar

Jahon iqtisodiyoti (Мировая экономика), rus tilida kitobi kitobi haqida fikr bildirish

Mashhur kitoblar