Ko`rilgan: 20079

(Рейтинг: 5/5. Голосов: 42)

Kitob: 8- sinfda Algebra

Muallif:

Matematika fani o‘qituvchilari uchun mo‘ljallangan mazkur uslubiy qo‘llanma "Algebra-8" darsligiga muvofiq yozilgan. Unda har bir mavzuning maqsadi, o‘quvchilar egallashi lozim bo‘lgan bilim va malakalar darajasi yoritilgan, har bir mavzuni o‘tish bo‘yicha uslubiy tavsiyalar, misollarni yechish namunalari, nazorat ishlari variantlari, mashqlar namunalari keltirilgan.

Buyurtma, Yuklab olish kitob 8- sinfda Algebra muallif Sh.A. Alimov, M.A. Mirzaahmedov, O.R. Xolmuhammedov

"O‘qituvchi" nashriyot-matbaa ijodiy uyi ("O‘qituvchi" NMIU) umumta`lim maktablari, oliy o`quv yurtlari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun original, tarjima darsliklar, o`quv qo`llanmalar, shuningdek, o`qituvchilar uchun metodik qo`llanmalar nashr etadi.

(O`qituvchi NMIU)

Batafsil ma`lumot

Kitobi 8- sinfda Algebra muallif Sh.A. Alimov, M.A. Mirzaahmedov, O.R. Xolmuhammedov

Kitoblarni o‘qishni tavsiya etamiz

O‘zbekiston tarixi (milliy istiqlol davri) История Узбекистана (период национальной независимости), o‘zbek va rus tillarida

Mazkur darslik O‘zbekiston Respublikasining milliy istiqlol davri tarixini yoritadi. Unda mustaqillik yillarida milliy huquqiy davlat qurish yo‘llari, iqtisodiy islohotlar mazmun-mohiyati, bozor munosabatlariga o‘tish jarayoni...

Chet til o‘qitish metodikasi, Методика преподавания иностранных языков. O‘zbek tilida

Til o‘rganish kishilik jamiyatida bag‘oyat muhim sohalardan hisoblanadi. Muloqot vositasi bo‘lmish tilni tabiiy muhitda (oilada, jamoatchilik orasida) yoki uyushgan holda (darsda) amaliy egallash mumkin...

Muallif Sh.A. Alimov, M.A. Mirzaahmedov, O.R. Xolmuhammedovning "O`qituvchi" NMIUda chop etilgan "8- sinfda Algebra" kitobi haqida fikrlar

8- sinfda Algebra kitobi haqida fikr bildirish

Mashhur kitoblar