Ko`rilgan: 45295

(Рейтинг: 5/5. Голосов: 75)

Kitob: O‘zbekiston tarixi (milliy istiqlol davri) История Узбекистана (период национальной независимости), o‘zbek va rus tillarida

Muallif:

Mazkur darslik O‘zbekiston Respublikasining milliy istiqlol davri tarixini yoritadi. Unda mustaqillik yillarida milliy huquqiy davlat qurish yo‘llari, iqtisodiy islohotlar mazmun-mohiyati, bozor munosabatlariga o‘tish jarayoni, yuqori texnologiyalar asosida tashkil etilgan zamonaviy korxonalar, sanoat, transport, aloqa va qishloq xo‘jaligi sohalarida erishilgan muvaffaqiyatlar, shuningdek, mamlakatning ma’naviy-madaniy hayotida sodir bo‘layotgan chuqur o‘zgarishlar haqida hikoya qilinadi.

MUNDARIJA

Kirish

I bob. Mustaqil O'zbekiston davlatining tashkil topishi

1- §. O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining e'lon qilinishi va umumxalq tomonidan ma'qullanishi

2- §. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va davlat ramzlarining qabul qilinishi

3- §. O'zbekistonning ma'muriy-hududiy tuzilishi, aholisi va moddiy imkoniyatlari

4- §. Islom Karimov — O'zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti

5- §. O'zbekistonning o'z taraqqiyot yo'li

II bob. Siyosiy islohotlar. Milliy davlat hokimiyat organlarining barpo etilishi

6- §. O'zbekiston Respublikasi parlamenti—Oliy Majlisning tashkil etilishi

7- §. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining qonun ijodkorligi

8- §. Milliy davlat boshqaruv hokimiyati tizimining shakllantirilishi

III bob. Fuqarolik jamiyati asoslarining shakllantirilishi

9- §. Mahalliy o'zini o'zi boshqarishning tashkil etilishi

10- §. Inson huquqlari, erkinliklari kafolatlarining va demokratik saylov tizimining yaratilishi

11- §. Siyosiy partiyalar, jamoat tashkilotlari va ommaviy axborot vositalarining rivojlanishi

IV bоb. Iqtisodiy islohotlar. Bozor munosabatlarining shakllanishi va iqtisodiy taraqqiyot

12- §. O'zbekistonning bozor iqtisodiyotiga o'tish yo'li, huquqiy asoslari va bozor infratuzilmasining yaratilishi

13- §. Ko'p ukladli iqtisodiyot va mulkdorlar tabaqasining shakllanishi

14- §. Respublika iqtisodiyotining barqarorlashuvi va taraqqiyoti

V bоb. Mamlakatda ijtimoiy-siyosiy barqarorlikning ta'minlanishi

15- §. Aholini ijtimoiy himoyalash va millatlararo totuvlikning mustahkamlanishi

16- §. Vatan xavfsizligining mustahkamlanishi

VI bob. O'zbekistonning ma'naviy va madaniy taraqqiyoti

17- §. Ma'naviy meros, milliy va diniy qadriyatlarning tiklanishi va rivojlanishi. Milliy istiqlol g'oyasi

18- §. Ta'lim va madaniyat ravnaqi

VII bob. O'zbekistonning jahon hamjamiyatiga integratsiyalashuvi

19- §. Xalqaro ahvol. O'zbekistonning tinchliksevar tashqi siyosati va jahon hamjamiyatiga qo'shilishi

20- §. O'zbekistonning Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi mamlakatlari bilan ko'p tomonlama va ikki tomonlama aloqalari

21- §. Markaziy Osiyo respublikalari o'rtasida qardoshlarcha hamkorlik aloqalari

22- §. O'zbekistonning xorijiy mamlakatlar bilan o'zaro manfaatli aloqalari

Xotima

Muhim voqealar solnomasi

Milliy istiqlol davri bo'yicha test savollaridan namunalar

Yuklab olish

Buyurtma, Yuklab olish kitob O‘zbekiston tarixi (milliy istiqlol davri) История Узбекистана (период национальной независимости), o‘zbek va rus tillarida muallif Q. Usmonov

"O‘qituvchi" nashriyot-matbaa ijodiy uyi ("O‘qituvchi" NMIU) umumta`lim maktablari, oliy o`quv yurtlari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun original, tarjima darsliklar, o`quv qo`llanmalar, shuningdek, o`qituvchilar uchun metodik qo`llanmalar nashr etadi.

(O`qituvchi NMIU)

Batafsil ma`lumot

Kitobi O‘zbekiston tarixi (milliy istiqlol davri) История Узбекистана (период национальной независимости), o‘zbek va rus tillarida muallif Q. Usmonov

Kitoblarni o‘qishni tavsiya etamiz

AJDAR QUSH (ПТИЦА-ДРАКОН). O‘zbek tilida

     Jahonning boshqa xalqlari kabi o‘zbek xalqi ham o‘z ertaklariga boy. O‘zbek xalq ertaklarida millatimizga xos rahm-shafqat, zukkolik, mehmondo‘stlik, rostgo‘ylik, saxiylik kabi o‘nlab fazilatlar ustuvordir. Ertaklarimiz bolajonlarimizning pok ko‘ngliga toza suvdek shildirab kiradi, ular ongini musiqa yanglig‘ chulg‘ab oladi. Shu jihatdan qaralganda o‘zbek xalq ertaklarini ma’nolar xazinasiga o‘xshatish mumkin.

8- sinfda Algebra

Matematika fani o‘qituvchilari uchun mo‘ljallangan mazkur uslubiy qo‘llanma "Algebra-8" darsligiga muvofiq yozilgan...

Muallif Q. Usmonovning "O`qituvchi" NMIUda chop etilgan "O‘zbekiston tarixi (milliy istiqlol davri) История Узбекистана (период национальной независимости), o‘zbek va rus tillarida" kitobi haqida fikrlar

O‘zbekiston tarixi (milliy istiqlol davri) История Узбекистана (период национальной независимости), o‘zbek va rus tillarida kitobi haqida fikr bildirish

Mashhur kitoblar