Ko`rilgan: 7887

(Рейтинг: 4.9/5. Голосов: 48)

Kitob: EVOLUTSION GEOLOGIYA, o‘zbek tilida

Muallif:

Mazkur kitob geologik nazariyaning muhim qismi bo‘lgan evolutsion geologiyaga bag‘ishlangan. Kitobning birinchi qismida Yerning tuzilishi, endogen va ekzogen jarayonlar va geodinamik vaziyatlar bayon qilingan. Ikkinchi qismida geologik vaqt, geoxronologiya va stratigrafiya masalalari batafsil yoritilgan. Uchinchi va to‘rtinchi qismlarda esa Yerning rivojlanish bosqichlari, geodinamik sharoitlar ketma-ketligi, Yer qavatlarining shakllanishi ko‘rsatilgan.

Buyurtma, Yuklab olish kitob EVOLUTSION GEOLOGIYA, o‘zbek tilida muallif T.N. Dolimov, V.I. Troitskiy

"O‘qituvchi" nashriyot-matbaa ijodiy uyi ("O‘qituvchi" NMIU) umumta`lim maktablari, oliy o`quv yurtlari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun original, tarjima darsliklar, o`quv qo`llanmalar, shuningdek, o`qituvchilar uchun metodik qo`llanmalar nashr etadi.

(O`qituvchi NMIU)

Batafsil ma`lumot

Kitobi EVOLUTSION GEOLOGIYA, o‘zbek tilida muallif T.N. Dolimov, V.I. Troitskiy

Kitoblarni o‘qishni tavsiya etamiz

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI, o‘zbek tilida

Inson faoliyati ma’lumotlarni qabul qilish, yig‘ish, saqlash, uzatish va qayta ishlash bilan uzviy bog‘langan. Bu operatsiyalrni kompyuterga yuklash va ularni amalga oshirishning usullari yangi fanning — axborot texnologiyalarining paydo bo‘lishiga sabab bo‘ldi.

TIBBIYOTDA MENEJMENT VA MARKETING, o‘zbek tilida

Bozor iqtisodiga o‘tish munosabati bilan tibbiy xizmat xodimlari, firmalar va tashkilotlar raqobat degan tushunchaga duch kelishmoqda. Raqobatchilar o‘z xo‘jalik faoliyatlariga bevosita taalluqli bo‘lgan muammolarni mustaqil ravishda hal qilishga harakat qilishmoqda.

Kitob tibbiyot sohasida yuzaga kelayotgan menejment va marketing muammolarini tushunib olishga yordam beradi.

Muallif T.N. Dolimov, V.I. Troitskiyning "O`qituvchi" NMIUda chop etilgan "EVOLUTSION GEOLOGIYA, o‘zbek tilida" kitobi haqida fikrlar

EVOLUTSION GEOLOGIYA, o‘zbek tilida kitobi haqida fikr bildirish

Mashhur kitoblar